საბავშვო ზომების ცხრილი

FP

18 თვე

24 თვე

2-3 წელი

3-4 წელი

4-5 წელი

5-7 წელი

სიმაღლე (სმ)

86

92

98

104

110

116